Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
Godkjenning av et innkapslingssystem for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser
CO2-utslippsskrav for personbiler
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre
Godkjenning av to høyeffektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
Godkjenning av en frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler
Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Godkjenning av en dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for mindre utbredte grisearter til slakt og avl
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for slakte- og livkylling
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking
Skipsutstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk merking
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon)
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 28.11.2018
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe
Endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxathin som ny mat
Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av festeanordninger som skal hindre fallulykker fra stor høyde
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat
Tillatelse til omsetning av tørkede deler av Hoodia parviflora som vokser over bakken som ny mat
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat
Tillatelse til omsetning av pyrroloquinolin-quinon-dinatriumsalt som ny mat
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet sopp som ny mat
Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser

Sider