Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Bekjempelse visse typer overførbare spongiforme encefalopatier: endringsbestemmelser
11.06.2015

12.06.2015

22.06.2015
Samhandel med svin og tiltak mot Aujeszkys sykdom: fristatus for Ungarn
11.06.2015

12.06.2015

07.04.2015
Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Tyskland: endringsbestemmelser
11.06.2015

12.06.2015

Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om databaser for elektronisk identifikasjon av storfe
11.06.2015

12.06.2015

18.07.2019
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om Kroatia
30.04.2015

01.05.2015

05.05.2015
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

Statistikk over plantevernmidler: endringsbestemmelser om forsendelsesformat
30.04.2015

01.05.2015

Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak: endringsbestemmelser om statistikkutvalg og -kvalitet
30.04.2015

01.05.2015

Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2014
30.04.2015

01.05.2015

Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om kriterier som gjør avfall farlig
30.04.2015

01.05.2015

29.10.2015
Gjenvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.01.2016

13.05.2016
Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til absorberende hygieneprodukter
30.04.2015

01.05.2015

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til såpe, sjampo, hårbalsam og barberskum
30.04.2015

01.05.2015

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til madrasser
30.04.2015

01.05.2015

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til vannbaserte varmtvannsberedere
30.04.2015

01.05.2015

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
EUs miljømerke til vaskemidler: endringsbestemmelser for visse stoffer
30.04.2015

01.05.2015

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
30.04.2015

01.05.2015

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter
30.04.2015

01.05.2015

Miljøvirkningsdirektivet: revisjon
30.04.2015

01.01.2016

Rettigheter til båtpassasjerer
30.04.2015

01.06.2016

27.05.2016
Rettigheter til busspassasjerer
30.04.2015

01.01.2016
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.12.2014
30.04.2015

01.05.2015

16.12.2014
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM): endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

30.04.2015
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

07.05.2015
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer (revisjon)
30.04.2015

01.05.2015

07.05.2015
Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
30.04.2015

01.05.2015

05.05.2015
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

01.01.2016
Kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet
30.05.2015

Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

23.06.2015
Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.09.2018

10.10.2018
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
30.04.2015

01.09.2018

20.05.2018
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere
30.04.2015

01.09.2018

01.10.2018
Nedleggelse av samarbeidsgruppen for europeiske teletilsyn (ERG)
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
EUs første politikkprogram for frekvensforvaltning
30.04.2015

01.05.2015

01.07.2015
EUs program for radiofrekvensforvaltning: gjennomføringsbestemmelser om oversikt over frekvensbruk
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene
30.04.2015

04.05.2015
IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked
30.04.2015

01.07.2016

01.01.2016
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

14.08.2015
Transformatorforordningen
30.04.2015

01.05.2015

22.06.2015
Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare: forlengelse
30.04.2015

01.05.2015

Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav til virksomme stoffer
30.04.2015

01.06.2015

03.07.2015
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 som virksomt stoff i plantevernmidler
30.04.2015

01.06.2015

03.07.2015
Godkjenning av chromafenozide som virksomt stoff i plantevernmidler
30.04.2015

01.06.2015

03.07.2015
Godkjenning av gamma-cyhalotrin som virksomt stoff i plantevernmidler
30.04.2015

01.06.2015

03.07.2015
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for mecoprop-P
30.04.2015

01.06.2015

03.07.2015
Godkjenning av det aktive stoffet meptyldinocap i plantevernmidler
30.04.2015

01.06.2015

03.07.2015
Plantevernmiddelforordning: endringsbestemmelser om utløpsdato for godkjenning av det virksomme stoffet tepraloxydim
30.04.2015

01.06.2015

03.07.2015
Betingelser for godkjenning av kobberforbindelser som virksomt stoff i plantevernmidler
30.04.2015

01.06.2015

01.06.2015
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene ethephon og fenamiphos i plantevermidler
30.04.2015

01.06.2015

03.07.2015
Godkjenning av propan-2-ol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
30.04.2015

01.05.2015

18.05.2015
Godkjenning av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
30.04.2015

01.05.2015

18.05.2015
Godkjenning av alpha-cypermethrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
30.04.2015

01.05.2015

18.05.2015
Godkjenning av karbondioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
30.04.2015

01.05.2015

18.05.2015
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

07.05.2015
Tekniske krav til blod og blodkomponenter: endringsbestemmelser om utsettelseskriterier for blodgivere
30.04.2015

01.05.2015

01.01.2016
Legemiddeldirektivet: utfyllende gjennomføringsbestemmelser om produksjon av virksomme stoffer i legemidler
30.04.2015

01.05.2015

25.06.2015
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

04.05.2015
Måleinstrumentdirektivet: utfyllende bestemmelser om vannmålere
30.04.2015

01.05.2015

Trykkbeholderdirektivet (revisjon)
30.04.2015

01.05.2015

20.04.2016
Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon)
30.04.2015

01.05.2015

15.09.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

13.05.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

13.05.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

13.05.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

13.05.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

13.05.2015
Godkjenning av neohesperidine dihydrochalcone som fôrtilsetning til sau, fisk, hund, kalv og bestemte kategorier av gris
30.04.2015

01.05.2015

18.05.2015
Godkjenning av Quinoline Yellow som fôrtilsetningsstoff for ikke-matproduserende dyr
30.04.2015

01.05.2015

18.05.2015
Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til slaktekyllinger og -kalkuner og slakte- og avlsperlehøns
30.04.2015

01.05.2015

18.05.2015
Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner
30.04.2015

01.05.2015

18.05.2015
Godkjenning av et preparat av alfa-amylase som fôrtilsetning til melkekyr
30.04.2015

01.05.2015

18.05.2015
Retningslinjer for årsrapport om dyrevelferd under transport
30.04.2015

01.05.2015

Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser
30.04.2015

01.05.2015

04.05.2015
Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
Håndtering av innmat fra dyr beregnet på konsum
30.04.2015

01.05.2015

Anerkjenning av Isle of Man som fri for varroatose
30.04.2015

01.05.2015

05.05.2015
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland og Storbritannia
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
Godkjenning av laboratorier i Kina som foretar kontroll av rabiesvaksiner
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
Erklæring om visse regioner i Polen som offisielt fri for enzooisk bovin leukose
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
Sykdommer hos storfe: endringer for Kypros
30.04.2015

01.05.2015

01.05.2015
Helsetrusler over landegrensene
20.03.2015

21.03.2015

Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur: endringsbestemmelser
20.03.2015

06.06.2015

Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC)
20.03.2015

06.06.2015

01.01.2016
Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket: gjennomføringsbestemmelser
20.03.2015

21.03.2015

Statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon: endringsbestemmelser
20.03.2015

21.03.2015

Grunnvannsdirektivet: endringsbestemmelser
20.03.2015

21.03.2015

Vanndirektivet: endringsbestemmelser om overvåkingsmetoder for overflatevann
20.03.2015

21.03.2015

Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføring av første fellesprosjekt
20.03.2015

21.03.2015

30.03.2015
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Japan
20.03.2015

21.03.2015

21.03.2015
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
20.03.2015

01.12.2015

Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk: endringsbestemmelser
20.03.2015

21.03.2015

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
20.03.2015

21.03.2015

Anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd
20.03.2015

21.03.2015

21.03.2015

Sider