Godkjenning av et laboratorium i Ukraina for kontroll av effektiviteten til rabiesvaksiner i hunder, katter og ildere

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1664 av 30. september 2019 om godkjenning av et laboratorium i Ukraina til å foreta serologiske tester for å måle effektiviteten av rabiesvaksiner til hunder, katter og ildere

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1664 of 30 September 2019 authorising a laboratory in Ukraine to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner et laboratorium i Ukraina til å teste blodprøver fra hunder, katter og ildere for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinering. Laboratoriet er:

NeoVetlab Ukraine Ltd.
11, Akademika Viliamsa str., apt.101
Kyiv, 03191
Ukraina

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både kommersiell og ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i norsk regelverk, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten godkjenner et nytt laboratorium til å teste/kontrollere virkningen av rabiesvaksinering. Dermed bedres tilgangen på denne typen laboratorietjenester.

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Rettsakten imøtekommer en godkjenningssøknad fra ukrainske myndigheter. Laboratoriet er vurdert og det foreligger en posistiv evalueringsrapport fra tidl. Agence francaise de sécurité des aliments de Nancy (AFSSA, Nancy), som nå er integrert i Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) i Frankrike. Laboratoriet oppfyller dermed vilkårene for å bli godkjent til å foreta denne typen testing/kontroll.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.09.2019
Anvendelsesdato i EU
01.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet