Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av forordning (EF) nr. 333/2007 med hensyn til analyse av 3-monokloropropandiol (3-MCPD) fettsyreestere, glycidyl-fettsyreestere, perklorat og akrylamid

(Draft) Commission Implementing Regulation amending Regulation (EC) No 333/2007 as regards the analysis of 3-monochloropropane diol (3-MCPD) fatty acid esters, glycidyl fatty acid esters, perchlorate and acrylamide

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) Commission Regulation (EC) No 333/2007 lays down the methods of sampling and analysis to be used for the official control of the levels of certain contaminants in foodstuffs.

(2) The maximum allowed levels for 3-monochloropropane diol (3-MCPD) fatty acid esters, glycidyl fatty acid esters and perchlorate in foodstuffs have been established by Commission Regulation (EC) No 1881/2006 . Commission Regulation (EU) 2017/2158 establishes mitigation measures and benchmark levels for the reduction of the presence of acrylamide in certain categories of foodstuffs.

(3) Regulation (EC) No 333/2007 establishes specific performance criteria to be met by the validated methods of analysis for contaminants in food, applied by the relevant European laboratories. Consequently, it is appropriate to lay down specific performance criteria in Regulation (EC) No 333/2007, with which the method of analysis for controlling the maximum levels of 3-MCPD fatty acid esters, glycidyl fatty acid esters, perchlorate and acrylamide in foodstuffs has to comply.

(4) The European Union Reference Laboratories in the field of Contaminants in Feed and Food have elaborated a guidance document on the estimation of the Limit of Detection (LOD) and Limit of Quantification (LOQ) for measurements in the field of contaminants in feed and food . Consequently, it is appropriate to adapt the definitions contained in Regulation (EC) No 333/2007 and related to the limit of detection and the limit of quantification

(5) Regulation (EC) No 333/2007 should therefore be amended accordingly.

(6) Regulation (EU) 2017/625 applies with effect from 14 December 2019. Therefore this Regulation should start to apply from the same date.

(7) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed,

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet