Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Strengere kontroll med visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

13.08.2011
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia

10.06.2008
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av embryoer fra storfe

23.06.1994
Standarder for sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter

Import av visse levende hovdyr og av kjøtt fra disse

04.12.2008
Embryoninnsamlingsteam og -produksjonsteam i Canada og USA

Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål

01.01.1994
Innmelding av overførbare sykdommer til EF-nettet

Fugleinfluensa i Storbritannia

27.06.2008
Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i visse medlemsstater

16.02.2009
Dokumentasjon som skal følge import av frosne fiskevarer fra fryseskip

30.03.2012
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser

26.05.2011
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv

01.01.1999
Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i Kroatia og Sveits

16.09.2008
Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål (endring)

01.01.1994
Innsamlingsstasjoner for sperm i Canada og USA

Import av sæd, egg og embryoer fra sauer og geiter: gjennomføringsbestemmelser om skrapesyke

24.10.2014
Forbud mot import av fiskevarer fra Kamerun

EUs yttergrensefond (2007-2013): gjennomføringsbestemmelser

Adgang til søking i visuminformasjonssystemet (SIS) for å forebygge og etterforske terrorhandlinger

30.06.2009
Krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som drives med flytende eller gassformig brensel

01.01.1994
Import av fiskevarer fra Fijiøyene

Krav til dyrehelse og folkehelse ved handel med og innførsel av animalske produkter

01.09.1999
Importrestriksjoner for pærer fra Tyrkia

04.12.2009
Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina

05.08.2008
Tiltak mot klassisk svinepest i Slovakia

19.03.2008
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer til liste over godkjente tredjeland

25.10.2010
Beskyttelsestiltak vedrørende utbrudd av fugleinfluensa i Tyskland

14.11.2008
Unntaksbestemmelser om helse ved produksjon og slag av ferskt kjøtt

01.07.1994
Import av honning fra Brasil

Miljøovervåkning og kontroll av utslipp fra titandioksidindustrien

Godkjenning av kopperchelat av methionin-hydroksyanalog som tilsetningsstoff til fôrvarer
12.03.2010

13.03.2010

22.03.2010
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien

22.05.2007
Overvåkingsplaner i tredjeland for restkonsentrasjoner av stoffer i dyr og produkter av animalsk opprinnelse

04.12.2008
Overføre sykdommer som skal omfattes av EF-nettet

Sider