Fartsskriverforordningen: endringsbestemmelser om ombordmontert veieutstyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/158 av 5. februar 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/ 799 med hensyn til ombordmontert veieutstyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/158 of 5 February 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2016/799 for the purpose of on-board weighing equipment

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Medlemsstaterne kan i medfør af artikel 10d, stk. 5, i Rådets direktiv 96/53/EF installere vejeanordninger på køretøjer til at foretage kontrol af køretøjer eller vogntog, der sandsynligvis har overskredet den største tilladte vægt.

(2) I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1213 (3) fastsættes detaljerede bestemmelser til sikring af ensartet interoperabilitet og regler om kompatibilitet for vejeanordninger på køretøjer.

(3) Eftersom kravene i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1213 er i strid med bestemmelserne om vejeanordninger på køretøjer, som er fastsat i tillæg 14 til bilag IC til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799, bør dette bilag derfor ændres med henblik på at lade punkt 5.5 i tillæg 14 udgå.

(4) Foranstaltningerne i nærværende gennemførelsesforordning fra Kommissionen er i overensstemmelse med udtalelse fra Vejtransportudvalget, der er omhandlet i artikel 42, stk. 3, i forordning (EU) nr. 165/2014 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.02.2020
Anvendelsesdato i EU
26.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet