Statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk

Abonner på RSS-feed: Statistikk- siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 21.12.2021
Det er forventet at Rådet med det første gjør tilsvarende formelt vedtak. Forordningen vil deretter bli publisert i EU-tidende.
Høring om initiativet gjennomgang og mulig revisjon igangsatt av Kommisjonen 30.9.2021 med frist 23.12.2021
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.8.2021
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 30.7.2021 med tilbakemeldingsfrist 27.8.2021
EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.3.2021
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.8.2021
Rapport om passasjertransport lagt fram av Kommisjonen 12.2.2021

Sider