BNI-statistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av struktur og detaljerte bestemmelser for oversikten over kildene og metodene som brukes for å produsere brutto nasjonale inntektsaggregater og deres komponenter i samsvar med det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ESA 2010)

(In preparation) Commission Implementing Regulation establishing the structure and detailed arrangements of the inventory of the sources and methods used to produce gross national income aggregates and their components in accordance with the European System of Accounts (ESA 2010)

Siste nytt

Kommisjonsforordning under forberedelse lagt ut på høring av Kommisjonen 29.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ 29.07.2020)

Om dette initiativ
Dette initiativ fastlægger strukturen og den nærmere fremgangsmåde for opgørelsen over bruttonationalindkomsten samt tidsplanen for ajourføring af den og for EU-landenes indsendelse af data.

Udkast til retsakt
Type: Udkast til gennemførelsesforordning
Feedbackperiode: 29 juli 2020 - 26 august 2020 (midnat, dansk tid)

Kommissionen vil gerne høre din mening
Dette udkast til retsakt er åbent for feedback i 4 uger. Der vil blive taget højde for den modtagne feedback, nårinitiativet udarbejdes. Den modtagne feedback vil blive offentliggjort på dette website og skal derfor overholde reglerne om feedback.

• Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2020)4001521 (red. anm.: nedlastingslenke på Kommisjonens initiativside)

Kommissionens vedtagelse
Planlagt for: Fjerde kvartal 2020

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
29.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet