Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på forbrukerområdet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/126 av 21. oktober 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 med antallet og titlene på variabler for forbrukerområdet

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/126 of 21 October 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables for the consumption domain

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.1.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen)

(1) To cover the needs identified in the relevant detailed topics, the Commission is to specify the number and the titles of the variables for the dataset in the consumption domain (Household Budget Survey, HBS).

(2) The HBS is a key instrument to compile weightings for important macroeconomic indicators, such as consumer price indices and the harmonised indices of consumer prices as measures of inflation, as well for national accounts purpose. Furthermore, the HBS provides detailed descriptions of private households’ total consumption expenditure by household characteristics such as income, housing and many
demographic and socio-economic characteristics, thus providing information on economic and social living conditions of households and individuals in the Member States.

(3) For the consumption domain, the number of variables to be collected should not exceed, by more than 5%, the number of variables set out in the first delegated act adopted for that domain. This is the first delegated act adopted for the consumption domain,

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
21.10.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.10.2022
Anvendelsesdato i EU
08.02.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet