Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området helse og livskvalitet

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 17. november 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 med hensyn til spesifisering av antall og titler på variabler for området inntekts- og levekår når det gjelder helse og livskvalitet

(Draft) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables for the income and living conditions domain on health and quality of life

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at imødekomme de behov, der er konstateret under de relevante detaljerede emner, bør Kommissionen præcisere variablernes antal og titler for datasættet på området levevilkår (EU-SILC).

(2) Undersøgelsen af EU's statistikker over indkomst og levevilkår ("EU-SILC-undersøgelse") er et vigtigt redskab til indsamling af de oplysninger, der kræves i forbindelse med det europæiske semester og den europæiske søjle for sociale rettigheder, navnlig for så vidt angår indkomstfordeling, fattigdom og social udstødelse. Der indsamles også oplysninger om sundhedspleje, sundhedsdeterminanter, sundhedsstatus og handicap fra modulet om sundhed, der gennemføres hvert tredje år, og data om velfærd og deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter fra det modulet om livskvalitet, der gennemføres hvert sjette år.

(3) Antallet af variabler, der skal indsamles, er højst 5 % over antallet af indsamlede variabler for området levevilkår, da forordning (EU) 2019/1700 trådte i kraft den 3. november 2019

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet