Europeisk sosialstatistikk: antall og titler på variabler for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2447 av 30. september 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antall og titler på 8-års variablene på området arbeidskraft for 'unge på arbeidsmarkedet', 'utdanningsresultater: detaljer, inkludert avbrudd eller frafall i utdanningen' og 'balanse mellom arbeid og privatliv'

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2447 of 30 September 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the eight-yearly variables in the labour force domain on ‘young people on the labour market’, ‘educational attainment - details, including education interrupted or abandoned’ and ‘reconciliation of work and family life

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) To cover the needs identified in the relevant detailed topics in the labour force domain, the Commission should specify the number and the title of the eight-yearly variables to be collected for the first time in the years 2024 and 2025.

(2) The Commission should specify the number and the title of the eight-yearly variables on the detailed topics in the labour force domain ‘young people on the labour market’, ‘educational attainment — details, including education interrupted or abandoned’ and ‘reconciliation of work and family life’,

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
30.09.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.09.2022
Anvendelsesdato i EU
03.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet