Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser om boligprisindeks og prisindeks for selveierboliger

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av metodeologiske og tekniske spesifikasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/792 med hensyn til boligprisindeks og prisindeks for selveierboliger, og endring av forordning (EU) 2020/1148

(In preparation) Commission Implementing Regulation laying down the methodological and technical specifications in accordance with Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council as regards the house price index and the owner-occupied housing price index, and amending Regulation (EU) 2020/1148

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 13.5.2022 med tilbakemeldingsfrist 10.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 13.5.2022)

Statistikker – interne prisindeks (metode/specifikationer)

Dette initiativ vil fastsætte prisindeks for fast ejendom til beboelse, især:

• boligprisindeks

• ejerboligprisindeks

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 13 maj 2022 - 10 juni 2022

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2022)3643668

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet