Europeisk næringslivsstatistikk: tekniske gjennomføringsbestemmelser for statistikk over industriproduksjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2552 av 12. desember 2022 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner for datakrav til det spesifikke statistikkemnet industriproduksjon som etablerer en klassifikasjonsliste over industriprodukter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152, og endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1197 med hensyn til omfanget av produktklassifiseringen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2552 of 12 December 2022 laying down the technical specifications of data requirements for the detailed topic industrial production statistics establishing the industrial products classification breakdown, pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1197, as regards the coverage of the product classification

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen)

(1) Member States are to carry out a statistical survey of industrial production.

(2) The survey is to be based on a list of products identifying the relevant industrial production.

(3) A list of products is necessary for the alignment between production statistics and external trade statistics and for the comparison with the Union product nomenclature CPA (Classification of Products by Activity).

(4) The industrial products classification breakdown (the ‘PRODCOM list’), is common to all Member States, and is necessary for the purposes of the comparability of data across Member States.

(5) In order to reflect the technological development and structural changes of the industrial production, it is necessary to establish an updated industrial products classification breakdown.

(6) It is also necessary to amend Implementing Regulation (EU) 2020/1197 as regards the coverage of the industrial products classification breakdown to include recovery of materials.

(7) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the European Statistical System Committee,

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.12.2022
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet