Klar for 55: EUs klimapakke 2021

Forsiden - Pakke - Klar for 55: EUs klimapakke 2021
Tittel EU-forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak EØS-beslutningens ikrafttredelse Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser
05.06.2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser
01.01.2024
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser
05.06.2023
Sosialt klimafond
30.06.2024
EUs karbongrensejusteringsmekanisme (klimatoll)
Innsatsfordelingsforordningen: endringsbestemmelser om de årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
16.05.2023
Bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU)
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
15.05.2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om den markedsstabiliserende reserven
15.05.2023
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: endringsbestemmelser
11.05.2023
Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser
AFI-direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff (revisjonsforslag 2021)
Bærekraftig drivstoff for maritim transport
Energieffektiviseringsdirektivet (revisjonsforslag 2021)
Klar for 55: EUs klimapakke 2021
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon
21.01.2023
Energiskattedirektivet (forslag 2021)