Klar for 55: EUs klimapakke 2021

Forsiden - Pakke - Klar for 55: EUs klimapakke 2021
Tittel EU-forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak EØS-beslutningens ikrafttredelse Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon
21.01.2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser
Sosialt klimafond
EUs karbongrensejusteringsmekanisme (klimatoll)
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: endringsbestemmelser
Innsatsfordelingsforordningen: endringsbestemmelser om de årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
AFI-direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff (revisjonsforslag 2021)
Bærekraftig drivstoff for maritim transport
Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser
Energieffektiviseringsdirektivet (revisjonsforslag 2021)
Bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU)
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om den markedsstabiliserende reserven
Energiskattedirektivet (forslag 2021)
Klar for 55: EUs klimapakke 2021