Indre marked og EØS

Forsiden - Velg område - Indre marked og EØS

Abonner på RSS-feed: Indre marked og EØS - siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.10.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.10.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.10.2011
Rapport fra arbeidsgruppe levert til Kommisjonen 20.7.2011
Høring igangsatt av Nærings- og handelsdepartementet 12.7.2011
Kommisjonen la 1. juni 2011 fram en strategi for EUs arbeid med europeiske standarder og et forslag til en europeisk standardiseringsforordning. Formålet er å sikre økt bruk og hurtigere introduksjon av standarder, spesielt på IKT-området og tjenestesektoren. NHD sendte 12. juli 2011 EU-strategien om standardisering på høring til norske interessenter.
EFTA-kommentar til ekspertstudie oversendt Europakommisjonen 29.6.2011
Rapport fra Norges EU-delegasjon 9.5.2011
EFTA/EØS-kommentarer offentliggjort 28.2.2011
For å øke vekst og konkurranseevne og sikre framgang på sosialområdet, oppfordrer Kommisjonen til at det utarbeides en pakt for det indre marked, en såkalt "Single Market Act". I en meddelelse som ble lagt fram 28. oktober 2010, foreslår Kommisjonen 50 tiltak for å styrke arbeidet med det indre marked for næringsliv, borgere, forbrukere samt forbedre samarbeidet om gjennomføring og oppfølging. EUs næringsministre vedtok 10. desember rådskonklusjoner om utkastet til "Single Market Act". Ministrene forplikter seg her, innen utgangen av 2012 og i samarbeid med Europaparlamentet, å peke ut hovedprioriteringer blant Kommisjonens 50 forslag for styrking av det indre market. Nærings- og handelsdepartementet sendte 12. november 2010 meddelelsen på høring med frist 4. februar 2011.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.1.2011
Rådskonklusjoner vedtatt 14.12.2010
EUs utenriksministre vedtok 14. desember 2010 en statusrapport om Fellesskapets forhold til de fire EFTA-landene Norge, Sveits, Island og Liechtenstein, inkludert EØS-avtalen og de sveitsiske bilaterale avtalene med EU. Utenriksministrene viser til den norske komiteen som våren 2010 ble nedsatt av regjeringen for å se på Norges erfaringer med EØS-avtalen og forholdet til EU, og ønsker i den forbindelse at EU selv foretar en gjennomgang av EØS-avtalen. Av rapporten går det ellers fram at EU savner et overvåkingsorgan og en tvisteløsningsmeknisme for avtalene med Sveits. Utenriksministrene ønsker også mer dynamiske avtaler med Sveits hvor endringsdirektiver- og forordninger løpende kan innlemmes i avtalene. Det ble sommeren 2010 nedsatt et utvalg mellom Sveits og Kommisjonen for å finne fram til mulige løsninger på disse områdene.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.10.2010
Kommisjonen presenterte 28. oktober 2010 en melding om en integrert industripolitikk med ti hovedtiltak for økt europeisk konkurranseevne. Industripolitikken er et av EUs syv flaggskip under den såkalte Europa 2020-strategien.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.10.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.10.2010
Rapport lagt fram av Kommisjonen 6.7.2010
Rapport lagt fram av Kommisjonen 5.7.2010
EFTA-kommentarer av 1.6.2010 fra EFTAs arbeidsgruppe for folkehelse offentliggjort
Europaparlamentets uttalelse 17.6.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.5.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 31.3.2010

Sider