Indre marked og EØS

Forsiden - Velg område - Indre marked og EØS

Abonner på RSS-feed: Indre marked og EØS - siste nytt

Arbeidsprogram lagt fram av regjeringen 1.2.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.2.2017
Regjeringen vedtok 26. januar sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2017. Programmet inneholder hovedprioriteringer og viktigste saker i oppfølgingen av regjeringens EU-strategi og viser regjeringens konkrete planer om å delta i overordnete diskusjoner og fremme norske syn på områder hvor EUs politikk er under utforming i inneværende år. Stortingets EU/EØS-nytt har sammenlignet arbeidsprogrammet med fjorårets versjon for å se hva som er nytt i år.
Omtale av rapport publisert av Utenriksdepartementet 5.1.2017
Svensk departementsnotat offentliggjort 27.12.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 30.11.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 29.11.2016
Europakommisjonen la 25. oktober fram sitt arbeidsprogram for 2017. I sin tale til Europaparlamentet varslet kommisjons­president Junker en hvitbok til våren om om hvordan EU skal fornye seg uten Storbritannia. Hvitboken vil også drøfte hvordan de europeiske tuilsynsorganene for finansielle tjenester kan styrkes. Arbeidsprogrammet inneholder en rekke nye initiativ, men også forslag til lovgivning som kan forbedres og regelverk Kommisjonen mener kan fjernes fordi det ikke lenger er aktuelt.
EØS-rådets konklusjoner vedtatt 15.11.2016. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 16.11.2016
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.9.2016
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 23.9.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 5.8.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.8.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 11.7.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.7.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 24.5.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 18.5.2016
Høring igangsatt av Kommisjonen 19.4.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 4.2.2016
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 9.11.2015
Resolusjon vedtatt av Europaparlamentet 9.9.2015

Sider