Indre marked og EØS

Forsiden - Velg område - Indre marked og EØS

Abonner på RSS-feed: Indre marked og EØS - siste nytt

EØS-rådets konklusjoner vedtatt 23.5.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 18.5.2018
Regjeringens EU-strategi 2018-2021 og arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2018 lagt fram av Utenriksdepartementet 9.5.2018
Faktaark oppdatert av stortingsbiblioteket
EU/EØS-regelverk blir i stadig større grad håndhevet på overnasjonalt nivå. Dette gjør myndighetsoverføring mer konsti­tusjonelt utfordrende for Norge. Tre slike saker er tatt inn EØS-avtalen, men krever Stortingets godkjenning: tredje energimarkedspakke, CO2-utslipp fra biler og fartsskriver­forordningen. Stortingsbibliotekets oppdaterte faktaark viser imidlertid at en rekke andre saker er på vei. I første rekke gjelder dette EUs nye prosedyreforordning for statsstøtte, den reviderte personvernforordningen og jernbanepakke IV, som alle er vedtatt av EU, men fortsatt ikke innlemmet i EØS-avtalen.
Høring om mulig revisjon av rekommandsjonen igangsatt av Kommisjonen 6.2.2018
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.1.2018
Svensk departementsnotat offentliggjort 28.11.2017
EØS-rådets halvårlige konklusjoner vedtatt 14.11.2017. Omtaler publisert av Utenriksdepartementet, EFTA-sekretariatet 14.11.2017 og Stortingets EU/EØS-nytt 15.11.2017.
Svensk departementsnotat offentliggjort 17.10.2017
Rapport lagt fram av Kommisjonen 5.11.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 7.11.2019
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.9.2017
Tale av Europakommisjonens president i Europaparlamentet 13.9.2017. Omtale publisert av Utenriksdepartementet 14.9.2017
- Vi bør sørge for at EUs regler om arbeidsmobilitet overvåkes og håndheves på en rettferdig, enkel og effektiv måte av en europeisk tilsyns- og håndhevelsesinstans. Det mener presidenten for Europakommisjonen, som 13. september la fram sin årlige statusrapport om Unionens tilstand. - Det er absurd å ha et banktilsyn til å kontrollere bankstandarder, men ingen felles myndighet for å sikre rettferdighet på arbeidsmarkedet. Vi vil opprette en, slo president Jean-Claude Juncker fast i sin tale i Europaparlamentet. Kommisjonspresidenten vil også ha et EU-byrå for cybersikkerhet, og et konkret forslag til dette ble presentert samme dag. Han tok ellers til orde for sterkere samhold og solidaritet blant medlemslandene, inkludert respekt for EU-domstolens avgjørelser, og la et klart press på land som ennå ikke har innført av euroen. Internasjonalt bør EU styrke handelssamarbeidet med andre land gjennom nye handelsavtaler, i første omgang Australia og New Zealand, hvor forslag til å åpne forhandlinger nå foreligger. Men samtidig advarte Juncker mot naivitet på handelsområdet. For å beskytte EUs strategiske interesser vil Kommisjonen derfor foreslå at det opprettes en "screening" av andre lands investeringer i EU på områder som havner, energi-infrastruktur og forsvarsteknologi, et utspill mange mener spesielt retter seg mot kinesiske bedriftsovertakelser. Juncker talte ellers varmt om utsiktene for både for en forsvarsunion og en sosial union, men understreket at det ikke var Kommisjonens mål å ta nye initiativer på alle mulig felt. Tvert imot, antallet regelverksforslag har gått ned de siste årene, hevdet Juncker, som opplyste at han vil opprette en "task force" som spesielt skal se etter om det er ting som i fremtiden med fordel kan gjøres på nasjonalt eller regionalt nivå enn av EU. Sist, men ikke minst, oppfordret han til en sammenslåing av stillingene som president for Kommisjonen og Rådet, samtidig som vedkommende velges og ikke utpekes, slik praksis har vært hittil for de to presidentstillingene.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.8.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 12.6.2017
EØS-rådets konklusjoner vedtatt 16.5.2017
Rapport offentliggjort av Rådet 8.5.2017
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2017
Foto: Europakommisjonen
Svensk og dansk departementsnotat offentliggjort 4.4.2017
Kommisjonspresident Jean-Claude Junker la 1. mars fram en hvitbok om EUs fremtid uten Storbritannia. I forkant av EU-toppmøtet i Roma 25. mars, beskrives utfordringer og muligheter, samt fem scenarier for utviklingen av EU fram til 2025. Hvitboken vil bli fulgt opp av en serie debatter i forbindelse med EUs 60-årsjubileum. Aktuelle temaer er Europas sosial dimensjon, eurosamarbeidet, globaliseringen, Europas forsvar og EUs finanser.
Arbeidsprogram lagt fram av regjeringen 1.2.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.2.2017
Regjeringen vedtok 26. januar sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2017. Programmet inneholder hovedprioriteringer og viktigste saker i oppfølgingen av regjeringens EU-strategi og viser regjeringens konkrete planer om å delta i overordnete diskusjoner og fremme norske syn på områder hvor EUs politikk er under utforming i inneværende år. Stortingets EU/EØS-nytt har sammenlignet arbeidsprogrammet med fjorårets versjon for å se hva som er nytt i år.
Omtale av rapport publisert av Utenriksdepartementet 5.1.2017
Svensk departementsnotat offentliggjort 27.12.2016

Sider