Indre marked og EØS

Forsiden - Velg område - Indre marked og EØS

Abonner på RSS-feed: Indre marked og EØS - siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.9.2019
Rådsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2019
EØS-rådets konklusjoner vedtatt 21.5.2019. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 23.5.2019
Dansk departementsnotat offentliggjort 13.5.2019
Oppsummering av diskusjonene på EUs toppmøte 8. mai 2019 publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.5.2019
Forut for valget av nytt Europaparlament og utpeking av ny kommisjonspresident, har Europakommisjonen utarbeidet generelle anbefalinger for EUs fremtidige politikkutforming. Anbefalingene, som også er et innspill til EUs toppmøte 9. mai 2019, fokuserer på fem innsatsområder: 1) et beskyttende Europa, 2) et konkurransedyktig Europa, 3) et rettferdig Europa, 4) et bærekraftig Europa og 5) et innflytelsesrikt Europa.
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.3.2019
Det europeiske råd (EU-toppmøtet) diskuterte i mars 2019 videreutvikling av EUs indre marked, med utgangspunkt i strategien som Kommisjonen la fram i oktober 2015. Stategien inkluderte 22 tiltak. Blant disse var fjerning av restriksjoner for investeringer og skaping av nye muligheter for forbrukere, fagfolk og bedrifter. Samtidig ønsket Kommisjonen sammen med medlemslandene å utvikle en kultur for overholdelse av reglene for det indre marked.
Svensk departementsnotat offentliggjort 6.3.2019
Arbeidsprogram lagt fram av regjeringen 4.3.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 6.3.2019
Illustrasjon: EFTA-sekretariatet
Interaktive nettsider publisert av EFTA-sekretariatet 31.1.2019
EFTA-sekretariatet lanserte 31. januar interaktive nettsider på fire språk som forklarer regelverkprosessen fra EU-forslag til innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring i nasjonal rett. En engelskspråklig video er også tilgjengelig. Utdypende tekster forklarer hvordan de tre EØS/EFTA-landene hver for seg behandler regelverket på ulike stadier i prosessen.
Dansk departementsnotat offentliggjort 17.12.2018. Svensk departementsnotat offentliggjort 20.12.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 18.12.2018
Rådskonklusjoner vedtatt 11.12.2018. Omtale publisert av Utenriksdepartementet 12.12.2018
Foto: Norges EU-delegasjon, Brussel
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 12.12.2018
- Vi har en forståelse med britene om at vi vil få på plass en ordning med Storbritannia som sikrer rettighetene til nordmenn som bor der og til briter som bor i Norge, fastholdt utenriksminister Ine Eriksen Søreide på det halvårlige EØS-rådsmøtet i Brussel 20. november. - Ordningen vil også gjelde dersom det ikke blir en brexit-avtale. EUs brexit-forhandler. Michel Barnier, som deltok på den uformelle delen av møtet mellom EU-siden og de tre EØS/EFTA-landene, sa på sin side at EU ikke kan forhandle på vegne av EØS-landene, men partene koordinerer tett med hverandre. Både EU-siden og EØS-landene er enige om at en ordnet brexit er til det beste for alle parter.
Svensk departementsnotat offentliggjort 26.11.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 13.11.2018. Svensk departementsnotat offentliggjort 14.11.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 31.10.2018
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.10.2018
Foto: Europaparlamentet
Tale av Europakommisjonens president i Europaparlamentet 12.9.2017. Omtale publisert av Utenriksdepartementet 12.9.2018
I sin tale 12. september til Europaparlamentet om Unionens tilstand understreket Kommisjonens president Jean-Claude Juncker betydning av europeisk suverenitet. I alt 18 konkrete iniviativ ble lagt fram, knyttet til utenriks- og sikkerhetspolitikk, migrasjon og finansielle tjenester, men også om avskaffelse av sommertid (se egen sak)
Høring igangsatt av Kommisjonen 17.7.2018

Sider