Indre marked og EØS

Forsiden - Velg område - Indre marked og EØS

Abonner på RSS-feed: Indre marked og EØS - siste nytt

Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 9.7.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 1.7.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 8.4.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 8.4.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 8.4.2020
Meddelelse og pressemelding lagt fram av Kommisjonjen 13.3.2020
Arbeidsprogram lagt fram av regjeringen 11.2.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.2.2020. Vedlegg til arbeidsprogrammet lagt fram av Utenriksdepartementet 20.2.2020
EØS-rådskonklusjoner vedtatt 19.11.2019
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.10.2019
Rapport om midtveisevaluering lagt fram av Kommisjonen 14.10.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.9.2019
Rådsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2019
EØS-rådets konklusjoner vedtatt 21.5.2019. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 23.5.2019
Dansk departementsnotat offentliggjort 13.5.2019
Oppsummering av diskusjonene på EUs toppmøte 8. mai 2019 publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.5.2019
Forut for valget av nytt Europaparlament og utpeking av ny kommisjonspresident, har Europakommisjonen utarbeidet generelle anbefalinger for EUs fremtidige politikkutforming. Anbefalingene, som også er et innspill til EUs toppmøte 9. mai 2019, fokuserer på fem innsatsområder: 1) et beskyttende Europa, 2) et konkurransedyktig Europa, 3) et rettferdig Europa, 4) et bærekraftig Europa og 5) et innflytelsesrikt Europa.
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.3.2019
Det europeiske råd (EU-toppmøtet) diskuterte i mars 2019 videreutvikling av EUs indre marked, med utgangspunkt i strategien som Kommisjonen la fram i oktober 2015. Stategien inkluderte 22 tiltak. Blant disse var fjerning av restriksjoner for investeringer og skaping av nye muligheter for forbrukere, fagfolk og bedrifter. Samtidig ønsket Kommisjonen sammen med medlemslandene å utvikle en kultur for overholdelse av reglene for det indre marked.
EØS-notat offentliggjort 12.3.2019

Sider