Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dansk departementsnotat offentliggjort 23.10.2018
Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 21.9.2017
Høring om norsk forskrift om personlige transaksjoner i forvaltningsselskap og verdipapirfond igangsatt av Finansdepartementet 21.9.2018
Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 31.7.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.8.2018
Forslag trukket av Kommisjonen 3.7.2018

Sider