Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
23.06.2018

2019/024

09.02.2019
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om sertifikatet om farlige materialer
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om listen over anlegg
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om opphuggingssertifikatet
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
26.05.2017

2018/071

01.02.2019
04.01.2019
Godkjenning av en frihjulsfunksjon med motor på tomgang for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
18.08.2017

2018/072

24.03.2018
01.01.2019
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
24.11.2016

2017/248

01.02.2019
04.01.2019
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner i hybride elbiler som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
17.10.2016

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
06.05.2016

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av lagringstank som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.04.2016

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
16.03.2017

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av utvendig LED-lys som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
26.02.2017

2017/248

01.02.2019
04.01.2019
Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
28.12.2015

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av effektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
17.03.2017

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
02.03.2015

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av to høyeffektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
20.02.2015

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av et system til forkondisjonering av batteriets ladetilstand i hybridbiler for redukasjon av CO2-utslipp
15.11.2013

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
09.12.2014

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for personbiler
15.09.2017

2017/247

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler
14.09.2017

2017/247

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
28.07.2017

2018/073

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
27.07.2017

2018/071

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015
19.05.2017

2017/204

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser
02.06.2014

2017/112

01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
27.07.2017

2018/071

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
30.07.2015

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
28.02.2015

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013
27.01.2015

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
06.08.2014

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp
02.05.2014

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av LED-nærlysmodul som innovativ teknologi for reduserte CO2-utslipp fra personbiler
31.03.2014

2017/248

01.01.2019
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
14.05.2014

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
14.05.2014

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en vekselstrømsgenerator for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
19.07.2013

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av et innkapslingssystem for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
01.10.2013

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio
18.11.2013

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
08.05.2013

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
08.05.2013

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Bruk av lysdioder til visse funksjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
03.04.2013

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler
01.03.2013

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
23.03.2014

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
08.04.2014

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser
26.05.2012

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
07.04.2012

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre
13.03.2012

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
15.08.2011

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser
16.02.2011

2017/109

01.02.2019
03.01.2012
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler
15.12.2010

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler
03.06.2011

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippsskrav for personbiler
01.01.2010

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser
04.02.2015

2017/104

01.02.2019
14.06.2017
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
15.07.2018

2018/240

06.12.2018
07.12.2018
Skipsgjenvinningsforordningen
31.12.2015

2018/257

06.12.2018
06.12.2018
Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18
03.09.2018

2018/241

06.12.2018
05.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8
03.09.2018

2018/241

06.12.2018
05.12.2018
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18
03.09.2018

2018/241

06.12.2018
05.12.2018
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
17.10.2002

2007/127

01.11.2010
23.11.2003
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av observasjonslisten for stoffer i vann
27.06.2018

2018/220

27.10.2018
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
01.06.2008

2008/025

05.06.2008
30.05.2008
Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng
03.03.2013

2013/075

01.05.2015
01.05.2015
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler
07.03.2018

2018/185

22.09.2018
24.09.2018
Avslag på godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler
01.03.2018

2018/184

22.09.2018
24.09.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler
22.03.2018

2018/184

22.09.2018
24.09.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler
19.03.2018

2018/184

22.09.2018
24.09.2018
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse
24.05.2018

2018/186

22.09.2018
24.09.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
01.12.2019

2018/180

01.12.2019
24.09.2018
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10
13.05.2018

2018/182

22.09.2018
21.09.2018
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6
13.05.2018

2018/182

22.09.2018
21.09.2018
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4
13.05.2018

2018/182

22.09.2018
21.09.2018
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3
13.05.2018

2018/181

22.09.2018
21.09.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler
01.03.2018

2018/144

07.07.2018
06.08.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler
01.03.2018

2018/144

07.07.2018
06.08.2018
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
04.02.2018

2018/144

07.07.2018
06.08.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
28.02.2018

2018/144

07.07.2018
06.08.2018
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler
23.01.2018

2018/144

07.07.2018
06.08.2018
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler
28.02.2018

2018/144

07.07.2018
06.08.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
09.05.2018

2018/142

07.07.2018
09.07.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone
09.05.2018

2018/142

07.07.2018
09.07.2018
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
01.12.2018

2018/143

07.07.2018
09.07.2018
Avløpsdirektivet
30.06.1993
01.01.1994
01.07.2004
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden
22.05.2018

2018/161

07.07.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til innendørs renholdstjenester
24.05.2018

2018/163

07.07.2018
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg
04.12.2017

2018/160

07.07.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse
26.09.2017

2018/162

07.07.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve
29.10.2015

2018/165

07.07.2018
Økologisk tilstand under vanndirektivet: interkalibrering fase III
13.02.2018

2018/164

07.07.2018
28.06.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart
29.12.2017

2018/099

28.04.2018
15.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer
20.11.2018

2018/015

20.11.2018
12.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser
06.07.2018

2017/168

06.07.2018
12.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder
06.07.2018

2017/168

06.07.2018
12.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer
06.07.2018

2017/168

06.07.2018
12.06.2018

Sider