Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg
04.12.2017

2018/160

07.07.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse
26.09.2017

2018/162

07.07.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve
29.10.2015

2018/165

07.07.2018
Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering
13.02.2018

2018/164

07.07.2018
28.06.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart
29.12.2017

2018/099

28.04.2018
15.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer
20.11.2018

2018/015

20.11.2018
12.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser
06.07.2018

2017/168

06.07.2018
12.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder
06.07.2018

2017/168

06.07.2018
12.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer
06.07.2018

2017/168

06.07.2018
12.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
12.06.2019

2018/051

12.06.2019
12.06.2018
Kasserte kjøretøyer: endringsbestemmelser
06.06.2018

2018/075

06.06.2018
06.06.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for bruk av glyfosat i plantevernmidler
16.12.2017

2018/108

01.06.2018
01.06.2018
Ozonforordningen (revisjon)
01.01.2010

2012/202

01.11.2012
01.07.2013
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler
14.12.2011

2014/208

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som aktivt stoff i plantevernmidler: bekreftelse av vilkårene
04.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler
04.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler
04.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler
05.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Avslag på godkjenning av ryllik som basisstoff i plantevernmidler
01.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
04.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid, metalaxyl, penoxsulam og proquinazid i plantevermidler
04.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion som aktivt stoff i plantevernmidler
05.12.2017

2018/090

28.04.2018
30.04.2018
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser
02.02.2018

2018/098

28.04.2018
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy
04.12.2010

2013/173

01.07.2017
01.01.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylsyklopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler
20.09.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler
13.09.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler
27.09.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet quizalofop-p-tefuryl i plantevernmidler
28.09.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler
01.11.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler
28.09.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Avslag på forlenget godkjenning av pikosystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
31.08.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
04.01.2018

2018/053

24.03.2018
23.03.2018
Biocider: godkjenning av imiprotrin til bruk i produkttype 18
04.01.2018

2018/053

24.03.2018
23.03.2018
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6
04.01.2018

2018/053

24.03.2018
23.03.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5
31.01.2018

2018/052

24.03.2018
23.03.2018
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider
07.06.2018

2018/055

07.06.2018
23.03.2018
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjennelse av kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse
30.12.2017

2018/069

24.03.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
30.12.2017

2018/068

24.03.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for storskalaproduksjon av organiske kjemikalier
27.12.2017

2018/070

24.03.2018
Emballasjedirektivet
30.06.1996

1995/067

30.06.1996
01.07.1994
Biocider: godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 12
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av propan-1-ol til bruk i produkttype 1, 2 og 4
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Forlenget godkjenning av maleinhydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler
01.11.2017

2018/016

10.02.2018
12.02.2018
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler
01.11.2017

2018/016

10.02.2018
12.02.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
18.09.2017

2017/245

16.12.2017
09.02.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for mat- og drikkevareindustrien
18.09.2017

2018/027

10.02.2018
Kvalitetskrav til bensin og diesel
01.01.2000

2001/090

14.07.2001
01.01.2005
Drikkevannsdirektivet
25.12.2000

2001/007

01.02.2001
01.01.2002
Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetoder og rapporteringskrav
21.04.2017

2017/232

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av flokumafen som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av difetialon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av brodifakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av difenakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av kumatetralyl som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Avslag på godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidprodukter av type 2 og 5
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende muse- og rottegift
28.09.2017

2017/229

16.12.2017
21.12.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
14.07.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
01.09.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler
01.09.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
20.09.2017

2017/225

16.12.2017
18.12.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg
06.09.2017

2017/246

16.12.2017
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer
24.02.2007

2007/058

09.06.2007
08.05.2008
Avfallsforordningen: endringsbestemmelse om egenskapen HP 14 (økotoksisk)
05.07.2018

2017/206

28.10.2017
30.11.2017
Seveso II-direktivet: Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
03.02.1999

1997/097

03.02.1999
01.07.2005
Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder
31.12.2018

2017/207

31.12.2018
01.01.2018
Bærekraftskriterier for biodrivstoff: definisjon av gressmark med stort biologisk mangfold
01.10.2015

2017/176

23.09.2017
07.11.2017
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om kriterier som gjør avfall farlig
01.06.2015

2015/123

01.06.2015
29.10.2015
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler
28.08.2017

2017/195

28.10.2017
30.10.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler
08.06.2017

2017/195

28.10.2017
30.10.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler
18.06.2017

2017/195

28.10.2017
30.10.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter: endringsbestemmelser
16.08.2017

2017/203

28.10.2017
Ozonforordningen: endringsbestemmelser
19.04.2017

2017/190

23.09.2017
19.10.2017
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
01.06.2017

2017/172

23.09.2017
10.10.2017
Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
31.05.2017

2017/173

23.09.2017
29.09.2017
Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
31.05.2017

2017/173

23.09.2017
29.09.2017
Biocider: godkjenning av silisiumdioksid (kiselgur) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
31.05.2017

2017/173

23.09.2017
29.09.2017
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5
31.05.2017

2017/173

23.09.2017
29.09.2017
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer
09.05.2017

2017/169

23.09.2017
29.09.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre
04.07.2017

2017/170

23.09.2017
29.09.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
04.07.2017

2017/170

23.09.2017
29.09.2017
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
18.05.2017

2017/171

23.09.2017
29.09.2017
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler
01.08.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler
07.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene
07.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler
01.07.2017

175

23.09.2017
25.09.2017

Sider