Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.5.2019
Kommunikasjonsverndirektivet om e-databeskyttelse er 15 år gammelt og gjelder bare for tradisjonelle teleoperatører. Forslaget til revisjon tar blant annet sikte på å utvide regelverket til å gjelde nye e-tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype og Gmail. Kommisjonen ønsker samtidig at lovverket vedtas som forordning i stedet for direktiv for å sikre samtidig og lik anvendelse i alle medlemslandene. Forslaget innebærer en oppmyking av "cookie"-reglene, men skjerper bestemmelser om spam, både via data og telefon.
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 25.4.2019. Høring om norsk lovforslag på området igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 26.4.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.4.2019
Samtykkeproposisjon lagt fram av regjeringen 10.4.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.3.2019
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.2.2019
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 11.2.2019
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 17.1.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.12.2018

Sider