Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 14.1.2021
Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 8.2.2021
Forslag til fortolkningsdom med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.1.2021
Notat om planlagt revisjon av forordningen lagt fram av Kommisjonen 8.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 5.2.2021
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.1.2021
Notat om planlagt revisjon av forordningen lagt fram av Kommisjonen 4.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 1.2.2021
EU opprettet i 2013 en evaluerings- og overvåkingsmekanisme for Schengen-landenes gjennomføring av regelverket. Mens Kommisjonen og EFTAs overvåkingsmekanisme overvåker nasjonal gjennomføring av EU-regelverket for det indre marked, eksisterer det ikke en tilsvarende overvåking av hvordan Schengen-reglene praktiseres i de enkelte landene. Kontrollbehovet fastsettes gjennom konsultasjon med Schengen-grensebyrået Frontex og eksperter fra Schengen-landene.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.10.2020 og kunngjort i EU-tidende 14.12.2020
Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 10.12.2020
Utkast til delegert kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.12.2020
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 9.12.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 1.12.2020
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 25.11.2020 med tilbakemeldingsfrist 23.11.2020
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 24.11.2020
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 19.11.2020 med tilbakemeldingfrist 17.12.2020
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.11.2020 med tilbakemeldingsfrist 10.12.2020
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 12.11.2020 med tilbakemeldingsfrist 10.12.2020

Sider