Trafikksikkerhet: installasjon av alkohollås i kjøretøyer

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 ved fastsettelse av detaljerte bestemmelser for lett montering av alkohollås i motorvogner og om endring av vedlegg II til den forordningen og vedlegg II europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules concerning the alcohol interlock installation facilitation in motor vehicles and amending Annex II to that Regulation and Annex II to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 3.2.2021 med tilbakemeldingsfrist 3.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 2.2.2021)

Trafiksikkerhed ‑ let montering af alkolåse i køretøjer

Om dette initiativ

Alkolåse forbedrer trafiksikkerheden ved at forhindre bilister i at køre med en alkoholprocent over en vis grænse.

Disse anordninger er ikke obligatoriske i EU, men de kan eftermonteres i alle solgte køretøjer.

For at gøre dette nemt, vil køretøjsfabrikanterne enten skulle levere en standardiseret konnektor eller et dokument, som tydeligt forklarer, hvordan man monterer dem.

Kravene i dette initiativ er baseret på den gældende standard EN 50436.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 03 februar 2021 - 03 marts 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til delegeret forordning - Ares(2021)931801

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
03.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet