Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 555/2012 av 22. juni 2012 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 om statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer hva angår oppdatering av datakrav og definisjoner

Commission Regulation (EU) No 555/2012 of 22 June 2012 amending Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment, as regards the update of data requirements and definitions

Siste nytt

EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Regulation (EC) No 184/2005 establishes a common framework for the systematic production of Union statistics on balance of payments, international trade in services and foreign direct investment.

(2) It is necessary to update the data requirements and definitions of Regulation (EC) No 184/2005 taking into account economic and technical changes, bringing them in line with international standards which provide the general rules for compiling statistics on balance of payments, international trade in services, and foreign direct investment.

(3) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Balance of Payments Committee.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.06.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 725-769
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.12.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0555
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro