Statistikk over arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres etterkommere

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 391/2008 av 30. april 2008 om endring av forordning (EF) nr. 102/2007 om fastsetting av spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2008 om arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres nærmeste etterkommere

Commission Regulation (EC) No 391/2008 of 30 April 2008 amending Regulation (EC) No 102/2007 adopting the specifications of the 2008 ad hoc module on the labour market situation of migrants and their immediate descendants

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Finansdepartementets bakgrunnsnotat - november 2008)

Sammendrag av innhold
Av hensyn til påliteligheten og kvaliteten av de dataene som skal leveres, bør noen av variablene i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 102/2007* være frivillige for medlemmer med en liten andel innvandrere.

Formålet med forordningen er å inkludere Romania og Bulgaria i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 102/2007. Disse to landene var ikke medlemmer av EU da forordningen opprinnelig ble vedtatt.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av rettsakten som ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

*Se lenke til høyre. Innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 129/2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.04.2008
Anvendelsesdato i EU
21.05.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 20.2.2014, p. 56-56
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0391
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro