Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EF) nr. 138/2004 med hensyn til regionale landbruksregnskaper

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 138/2004 as regards regional economic accounts for agriculture

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 3.3.2021. Dansk departementsnotat offentliggjort 4.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 28.9.2020)

Landbrugsregnskaber: ajourføring af EU-lovgivningen

EU-landene stiller nationale og regionale regnskaber for landbruget til rådighed for Eurostat.

Med dette initiativ foreslår vi at opdatere EU-forordningen om landbrugsregnskaber ved:

a) at indføre formelle ordninger for regionalregnskaber op til NUTS 2-niveau

b) at tilføje et krav om kvalitetsindberetning

c) at udskyde fristen for indsendelse af det andet overslag vedr. de nationale landbrugsregnskaber for at forbedre kvaliteten af disse data.

Køreplaner

Feedbackperiode: TEKST

TEKST (ARES NR)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.02.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet