Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsmetode og rapportering av oppfisket marint avfall

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/883 med hensyn til overvåkingsmetode og rapporteringsformat for utilsiktet oppfisket marint avfall

(in preparation) Commission Implementing Regulation laying down rules for the application of Directive (EU) 2019/883 of the European Parliament and of the Council as regards monitoring data methodologies and the format for reporting passively fished waste

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 17.9.2021 med tilbakemeldingsfrist 15.10.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 17.9.2021)

Plastic og andet affald, der utilsigtet fiske op fra EU's have (retningslinjer for overvågning og rapportering)

EU tackler plastic og andet affald, der ender i havet, ved at tilskynde skibe til at aflevere deres affald i havne.

Reglerne kræver, at EU-landene:

• overvåger mængden af affald, der utilsigtet fanges i fiskenet og af fartøjer, og som bringes til deres havne og

• indberetter disse data til Kommissionen.

I dette initiativ beskrives overvågningsmetoden og formatet for rapportering. Målet er at strømline processen og gøre reglerne klarere og lettere for EU-landene at følge.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 17 september 2021 - 15 oktober 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2021)5693436

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
17.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet