Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av delegert forordning (EU) 2019/815 med hensyn til oppdatering av taksonomien som skal benyttes for det felles europeiske rapporteringsformatet

(In preparation) Commission Delegated Regulation amending Delegated Regulation (EU) 2019/815 with regard to updates of the taxonomy to be used for the single electronic reporting format

Siste nytt

Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) 7.6.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
06.06.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet