Overgang fra Schengen-informasjonssystemt SIS 1+ til SIS II

Tittel

Rådsforordning (EU) nr. 1273/2012 av 20. desember 2012 om overgang fra Schengen-informasjonssystemet (SIS 1+) til annen generasjon av Schengen-informasjonssystemet (SIS II) (omarbeiding

Council Regulation (EU) No 1273/2012 of 20 December 2012 on migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the second generation Schengen Information System (SIS II) (recast)

Siste nytt

Rådsforordning publisert i EU-tidende 29.12.2012

Norge meddelte godtakelse av rettsakten 6. juni 2016 i henhold til vedtak fattet i Utenriksdepartementet 8. januar 2016. Rettsakten trådte i kraft 6. juni 2016. Teksten er innrykket i «Overenskomster med fremmede stater» 2016, s. 752.

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.12.2012
Anvendelsesdato i EU
30.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet