Overgang fra Schengen-informasjonssystemet SIS 1+ til SIS II

Tittel

Rådsforordning (EU) nr. 541/2010 av 3. juni 2010 som endrer forordning (EF) nr. 1104/2008 om overgang fra Schengen-informasjonssystemet (SIS 1+) til 2. generasjon av Schengeninformasjonssystemet (SIS II)

Siste nytt

Rådsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2010

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Kommissionen bidrager til indførelsen af de nye SIS II-funktioner og dermed til at opretholde et højt sikkerhedsniveau i området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Kommissionen søger at puste nyt liv i udviklingen af SIS II efter en periode med analyser og reparationer, hvor et betragteligt antal kendte problemer og bugs er indkredset, og der er udformet eller iværksat løsninger, der afhjælper dem.

Formålet med dette forslag og et forslag til en rådsafgørelse om samme emne er at undgå, at forordning (EF) nr. 1104/2008, som fastlægger de retlige rammer for overgangen fra Schengeninformationssystemet i sin nuværende form (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), udløber, før overgangen bliver teknisk gennemførlig. Endvidere sigter forslaget på at sikre retlig fleksibilitet for udviklingen af SIS II gennem det alternative tekniske scenario SIS 1+ RE, ifald der skulle ske et skift over til dette scenario.

Sideløbende hermed og med henblik på at sikre en effektiv forvaltning af udviklingen af SIS II og overgangen nedsættes der et globalt programstyringsråd (Global Programme Management Board - GPMB) i form af en ekspertgruppe, der skal styrke forvaltningen og koordineringen af det samlede SIS II-projekt og relaterede aktiviteter under ét samt sikre sammenhæng mellem centrale og nationale systemudviklinger. Forslaget er i overensstemmelse med Rådets konklusioner fra mødet den 4.-5. juni 2009, som opfordrer Kommissionen til på grundlag af de erfaringer, der er gjort med den overordnede tilgang til forvaltningen af SIS II-programmet, som blev fastlagt i Rådets konklusioner fra mødet den 26.-27. februar 2009, og under overholdelse af de retlige rammer at forelægge en forbedret forvaltningstilgang til projektstyringsstrukturen for SIS II.

Åbenheden omkring SIS II-udviklingsforløbet over for Europa-Parlamentet opretholdes gennem den allerede gældende rapporteringspligt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2009
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.06.2010
Anvendelsesdato i EU
25.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet