Opprettelse av European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS ERIC)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/640/EU av 7. november 2013 om opprettelse av European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine som et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (EATRIS ERIC)

Commission Implementing Decision 2013/640/EU of 7 November 2013 on setting up the European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine as a European Research Infrastructure Consortium (EATRIS ERIC)

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.11.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Republikken Estland, Den Italienske Republik, Kongeriget Nederlandene og Republikken Finland har anmodet Kommissionen om at etablere en europæisk infrastruktur for avanceret translationel forskning inden for lægevidenskaben (European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine) som et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (EATRIS ERIC). Kongeriget Spanien og Den Franske Republik vil i første omgang deltage i EATRIS ERIC som observatører.

(2) Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Republikken Estland, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik og Republikken Finland har valgt Kongeriget Nederlandene som værtsland for EATRIS ERIC.

(3) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 20 i forordning (EF) nr. 723/2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.11.2013
Anvendelsesdato i EU
11.11.2013
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet