Offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 878/2010 av 6. oktober 2010 som endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder en mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Regulation (EU) No 878/2010 of 6 October 2010 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.7.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I i forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse.

I vedlegg I, som inneholder en opplisting av hvilke varer fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen, gjøres det flere endringer der noen varer tas inn på listen og andre tas ut eller får endret kontrollfrekvens. Endringene er som følger:

Eksisterende produkter oppført i listen i vedlegg I:

• Basmatiris fra India tas ut av listen
• Bananer fra Den Dominikanske Republikk tas ut av listen
• Basmatiris fra Pakistan får en reduksjon i undersøkelsesfrekvensen (fysisk kontroll) fra 50% til 20%

Nye produkter på listen:

• Chilipepper fra Peru tas inn med en kontrollfrekvens på 10%
• Div. frukt/grønnsaker fra Egypt (appelsiner, fersken, jordbær og grønne bønner) tas inn med en kontrollfrekvens på 10%
• Karri blader fra India tas inn med en kontrollfrekvens på 10%
• Koriander fra Thailand tas inn med en kontrollfrekvens på 20%
• Basilikum fra Thailand tas inn med en kontrollfrekvens på 20%
• Nudler fra Kina (aluminium) tas inn med en kontrollfrekvens på 10%
• Krydder fra Thailand (koriander, basilikum og mynte) (salmonella) tas inn med en kontrollfrekvens på 10%

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre, se notat for gjennomføring av forordning (EF) nr. 212/2009 for vurdering.

Administrative og økonomiske konsekvenser:
Rettsakten vil medføre reduserte administrative og økonomiske konsekvenser for myndighetene, og dermed importørene som er pålagt å betale for kontrollen, der varer tas ut av listen eller får redusert kontrollfrekvens. I forbindelse med at nye varer tas inn på listen vil dette medføre noe økte administrative og økonomiske konsekvenser for kontrollmyndighetene. Kostnadene ved kontrollen vil bli krevet dekket av importøren. Ettersom kontrollfrekvensen på disse varene er maksimalt satt til 20% vil kostnadene for kontrollen av disse være begrensede.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 6. oktober 2010 med ikrafttredelse 7. oktober 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.10.2010
Anvendelsesdato i EU
07.10.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.10.2010
Anvendes fra i Norge
07.10.2010