Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser om inkludering av vann, skog, økoystemer og miljøtilskudd

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskap

(Under forberedelse) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 691/2011 on European environmental economic accounts

Siste nytt

Notat om planlagt forordning lagt fram av Kommisjonen 11.5.2021 med tilbakemeldingsfrist 8.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 11.5.2021)

Miljøøkonomiske regnskaber: nye moduler

Miljøøkonomiske regnskaber samler økonomiske og miljømæssige data, som er i overensstemmelse med EU-landenes nationalregnskaber, og som ligger til grund for EU's politik.

Dette initiativ har til formål at ændre EU-reglerne om europæiske miljøøkonomiske regnskaber ved at tilføje nye tematiske regnskaber. De fire mulige emner for nye regnskaber er:

• vand
• skove
• økosystemer
• miljøtilskud.

Køreplaner

Feedbackperiode: 11 maj 2021 - 08 juni 2021 (midnat, dansk tid)

Køreplaner - Ares(2021)3163780

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet