Krav til miljøvennlig utforming eller energimerking av høytrykksrengjøringsapparater

Tittel

(Under vurdering) Krav til miljøvennlig utforming eller energimerking av høytrykksrengjøringsapparater

(Under consideration) Ecodesign or energy labelling requirements for high-pressure cleaners

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.2.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2018)

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkedirektivet virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Beskrivelse av saken:
Kommisjonen har startet et kravforberedende studium for høytrykksrengjøringsapparater. Studien vil pågå i perioden 2017-2019 og følger den vanlige metodikken, MEErP, for gjennomføring av slike studier. Norske aktørere oppfordres til å melde seg som interessenter. Produktet ligger under arbeidsplan III og det er antydet at det ikke er aktuelt å sette økodesignkrav til energibruk siden antatt energisparepotensial er lavt. Det er aktuelt å sette krav om energimerking.

Status
Produktgruppen er ikke blant NVEs prioriterte produkter.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet