Kapasitetstildeling i naturgasstransmisjonsnett

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 312/2014 av 26. mars 2014 om nettverkskoder for balansering av gasstransmisjonsnettet

Commission Regulation (EU) No 312/2014 of 26 March 2014 establishing a Network Code on Gas Balancing of Transmission Networks

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.3.2020)

Sammendrag av innhold
Nettverkskodene for balansering av gass i transmisjonsnettet tar sikte på å fremme de kortsiktige gassmarkedene og gi prissignaler, samt å bidra til utviklingen av et konkurransedyktig og effektiv engrosmarked for gass i EU.

Forordningen skal ikke anvendes på gasstransmisjonssystemer i den periode de er unntatt i henhold til artikkel 49 i tredje gassmarkedsdirektiv (2009/73/EF).

Forordningen innfører nettverkskoder for balansering av gasstransmisjonsnettet, herunder også nettrelaterte regler for nomineringsprosedyrer, gebyrer for ubalanse, avregning av det daglige gebyr for ubalanse og driftsbalansering mellom transmisjonssystemoperatørers nett.

Vurdering
Forordning 312/2013 er hjemlet i artikkel 95 i EU-traktaten og er EØS-relevant.

Norge har ingen transmisjon av gass i henhold til definisjonene i tredje gassmarkedsdirektiv. Reglene i forordningen vil dermed ikke ha noen praktisk anvendelse i Norge.

Status
26. mars 2014 vedtok Kommisjonen såkalte nettverkskoder for balansering av gass i transmisjonsnettet. Nettverkskodene vil gjelde i EU fra 1. oktober i 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.06.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.03.2014
Anvendelsesdato i EU
01.10.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet