Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/440 av 13. mars 2017 om godkjenningen av preparatet av Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) og Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) som et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og fjørfearter av mindre økonomisk betydning til verping (innehaver av godkjenningen Danisco (UK) Ltd. forhandlet som Danisco Animal Nutrition)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/440 of 13 March 2017 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) and Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, minor poultry species for fattening and minor poultry species reared for laying (holder of authorisation Danisco (UK) Ltd, trading as Danisco Animal Nutrition)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et preparat bestående av levedyktige sporer fra tre stammer av Bacillus amyloliquefaciens, som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er søkt godkjent i kategorien “Avltekniske tilsetningsstoffer”, i gruppen “midler som stabiliserer tarmfloraen”. Preparatet er søkt godkjent for slaktekylling, livkylling og mindre fjørfe raser. Ved tilsetning i fôr er det tillat i fôr som inneholder godkjente koksidiostatika. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslaget er EØS-relevant og akseptabelt. Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.03.2017
Anvendelsesdato i EU
03.04.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.07.2017
Anvendes fra i Norge
30.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0440
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro