Godkjenning av laboratorier i Marokko og Taiwan for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/9 av 4. januar 2017 om godkjenning av visse laboratorier i Marokko og Taiwan til å foreta serologiske tester for å måle effektiviteten av rabiesvaksiner til hunder, katter og ildere

Commission Implementing Decision (EU) 2017/9 of 4 January 2017 authorising certain laboratories in Morocco and Taiwan to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner ett laboratorium i Marokko og to laboratorier i Taiwan til å foreta testing av blodprøver fra hunder, katter og ildere for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinering. Rettsakten imøtekommer godkjenningssøknader fra henholdsvis marokkanske og taiwanske myndigheter. Det foreligger posistive evalueringsrapporter fra tidl. Agence francaise de sécurité des aliments de Nancy (AFSSA, Nancy), som nå er integrert i Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) i Frankrike, for alle de tre laboratoriene. Laboratoriene er:

• The laboratory « Service du Contrôle et des Expertises de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires »
Direction de la Pharmacie et des Intrants Vétérinaires
Rue Ikhlass,
Cité yacoub ElMansour,
BP 4509 Akkari
10120 Rabat
Morocco

• Animal Health Research Institute
Biologics Division
N°376, Zhongzhzng Rd, Tamsui Dist.
New Tapei City 251
TAIWAN (R.O.C.)

• Animal Health Research Institute
Epidemiology Research Division
N°376, Zhongzhzng Rd, Tamsui Dist.
New Tapei City 251
TAIWAN (R.O.C.)

Rettsakten trer i kraft i EU 1. februar 2017.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både kommersiell og ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i norsk regelverk, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten godkjenner tre laboratorier til å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering. Dermed bedres tilgangen på denne typen laboratorietjenester.

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynets vurdering er at de tre laboratoriene oppfyller godkjenningsvilkårene i vedtak 2000/258/EF og at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.01.2017
Anvendelsesdato i EU
01.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D0009
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro