Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/930 av 31. mai 2017 om godkjenningen av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 av Coriobacteriaceae-familien som et fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1016/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/930 of 31 May 2017 concerning the authorisation of a preparation of a microorganism strain DSM 11798 of the Coriobacteriaceae family as a feed additive for all avian species and amending Implementing Regulation (EU) No 1016/2013

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet bruk av et fôrtilsetningsstoff av mikroorganismestamme fra Coriobacteriaceae familien. Preparatet er fra tidligere godkjent i kategorien «tekniske tilsetningstoffer», i gruppen «stoffer som minsker mykotoksinkontamineringen av fôr». Preparatet er tidligere godkjent for å redusere deoxynivalenol (DON) nivået i kontaminert fôr, og er nå søkt brukt mot alle trichothecene mykotoksiner. Det er vist at dette preparatet har kapasitet til å redusere alle typer trichothecene mykotoksiner i kontaminert fôr. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.05.2017
Anvendelsesdato i EU
21.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 189-192
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2018
Anvendes fra i Norge
19.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0930
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro