Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/447 av 14. mars 2017 om godkjenningen av preparatet av Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis DSM 5749 som et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner og om endring av forordning (EF) nr. 1453/2004, (EF) nr. 2148/2004 og (EF) nr. 600/2005 (innehaver av godkjenningen Chr. Hansen A/S)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/447 of 14 March 2017 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis (DSM 5750) and Bacillus licheniformis (DSM 5749) as a feed additive for sows, weaned piglets, pigs for fattening, calves for rearing and turkeys for fattening and amending Regulations (EC) No 1453/2004, (EC) No 2148/2004 and (EC) No 600/2005 (holder of authorisation Chr. Hansen A/S)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2017)

Sammendrag av innhold
Det ble votert over regodkjenning for et preparat av to Bacillus-stammer som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er søkt godkjent i kategorien ‘avltekniske tilsetningsstoffer’, i gruppen ‘midler som stabiliserer tarmfloraen’. Preparatet er søkt godkjent for purker, avvent smågris, slaktegris, kalver og kalkun. Preparatet er også søkt godkjent tilsatt i drikkevann. Det er satt minsteinnhold i fullfôr og drikkevann, og det er poengtert at det må være homogent innblandet i drikkevann. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.03.2017
Anvendelsesdato i EU
04.04.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.07.2017
Anvendes fra i Norge
30.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0447
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro