Gjennomføringsbestemmelser for kvartalsstatistikker over ledige stillinger

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 19/2009 av 13. januar 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikk over ledige stillinger i Fellesskapet, for så vidt angår referansedatoer og kvalitetsrapporter

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Finansdepartementets bakgrunnsnotat)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikk over ledige stillinger i Fellesskapet som er innlemmet i EØS- avtalen, vedlegg XXI ved EØS-komiteens beslutning 7. november 2008. Formålet med den nye kommisjonsforordningen er å spesifisere i detalj hvilke data medlemslandene skal samle inn, med hensyn til referansedatoer. Videre gir forordningen regler om innholdet og strukturen på de kvalitetsrapporter som medlemslandene er forpliktet til å fremskaffe på området. Første kvalitetsrapport skal overleveres innen 31. august 2011.

Merknader
Rettsakten vil bli gjennomført ved forskriftsendring.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.01.2009
Anvendelsesdato i EU
03.02.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 61, 23.10.2014, p. 210-213
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.07.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.07.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.07.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0019
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro