Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1086 av 19. juni 2017 om endring av forordning (EF) nr. 634/2007 med hensyn til karakterisering av selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1086 of 19 June 2017 amending Regulation (EC) No 634/2007 as regards the characterisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.7.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring i godkjenning av selen beriket gjær (Saccharomyces cerevisia NCYC R397), som fôrtilsetningsstoff til alle arter. Preparatet er godkjent i kategorien “ernæringsmessige tilsetningsstoffer”, i gruppen “forbindelser av sporstoffer”. Det er søkt om å endre beskrivelsen av preparatet. Tidligere inneholdt preparatet en del seleocystein, denne andelen er nå redusert. Minimumsinnholdet av selen i preparatet er derfor økt. EFSA har vurdert at effekten av preparatet ikke er endret. EFSA har vurdert preparatet til å fortsatt være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslaget er EØS-relevant og akseptabelt. Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 19.06.2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.06.2017
Anvendelsesdato i EU
10.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 227-228
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2018
Anvendes fra i Norge
19.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1086
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro