Fôrtilsetningsstoff basert på et preparat Clostridium butyricum: endring av navn på produsent

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1126 av 23. juni 2017 om endring av forordning (EF) nr. 903/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 373/2011, (EU) 374/2013 og (EU) 1108/2014 hva gjelder navnet på representant i EU for innehaveren av godkjenningen av preparatet 4b1830 av Clostridium butyricum (FERM-BP 2789)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1126 of 23 June 2017 amending Regulation (EC) No 903/2009 and Implementing Regulations (EU) No 373/2011, (EU) No 374/2013 and (EU) No 1108/2014 as regards the name of the EU representative of the holder of the authorisation of a preparation of Clostridium butyricum (FERM-BP 2789)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder en administrativ endring av innehaver av godkjenning av Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) som fôrtilsetningsstoff, fra Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd til Huvepharma NV Belgium.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.06.2017
Anvendelsesdato i EU
14.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 229-231
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1126
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro