Fornybardirektivet 2018: utfyllende bestemmelser om produksjon av fornybart drivstoff for transport i flytende form og i gassform av ikke-biologisk opprinnelse

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/2001 ved fastsettelse av en EU-metode med detaljerte bestemmelser for produksjon av fornybart drivstoff for transport i flytende form og i gassform av ikke-biologisk opprinnelse

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union methodology setting out detailed rules for the production of renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origin

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 20.5.2022 med tilbakemeldingsfrist 17.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 20.5.2022)

Production of renewable transport fuels – share of renewable electricity (requirements)

Directive (EU) 2018/2001 promotes the use of renewables in the EU. For the transport sector, it sets a separate target of 14% renewables. Fuel suppliers can use renewable transport fuels (both liquids and gases) of non-biological origin to meet this target.

This initiative sets out the requirements for renewable electricity used to produce these renewable transport fuels so they can be counted as fully renewable.

Draft act

Feedback period: 20 May 2022 - 17 June 2022

Draft delegated regulation - Ares(2022)3836651

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
20.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet