Forbud mot markedsføring av "Nangai-nøtter (Canarium indicum L.)" som ny mat eller ny matingrediens

Tittel

Kommisjonsvedtak 2001/17/EF av 19. desember 2000 om forbud mot markedsføring av "Nangai-nøtter (Canarium indicum L.)" som ny mat eller ny matingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97

Commission Decision 2001/17/EC of 19 December 2000 on refusing the placing on the market of "Nangai nuts (Canarium indicum L.)" as a novel food or novel food ingredient under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) I den indledende evalueringsrapport fra de kompetente franske myndigheder blev det på baggrund af de givne oplysninger konkluderet, at produktet ikke udgør en sundhedsrisiko for mennesker, og at der kan gives tilladelse til at markedsføre det.

(2) Den indledende evalueringsrapport blev den 7. april 1999 fremsendt af Kommissionen til alle medlemsstater.

(3) Inden for det tidsrum på 60 dage, der er fastsat i artikel 6, stk. 4, i forordningen, blev der imidlertid fremsat begrundet indsigelse af andre medlemsstater, hvilket i henhold til proceduren i artikel 13 i forordningen kræver en afgørelse om tilladelse til markedsføring.

(4) Der blev foretaget en yderligere vurdering i overensstemmelse med artikel 7 i forordningen. Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler vedtog den 8. marts 2000 en udtalelse, hvori det blev fastslået, at der manglede nødvendige oplysninger, og at en vurdering af produktets sikkerhed ikke kunne foretages på grundlag af de foreliggende oplysninger. Der bør derfor ikke gives tilladelse til at markedsføre produktet.

(5) Ansøgeren fik muligheden for at tilvejebringe yderligere oplysninger.

(6) Oplysninger om, at "Nangai-nødder" (der også kaldes "Kenari-nødder") spises i Nederlandene i et betydeligt omfang, blev undersøgt af de nederlandske myndigheder, der ikke kunne finde sådanne nødder. Således blev det bekræftet, at "Nangai-nødder" ikke er blevet spist i Fællesskabet i et betydeligt omfang, førend forordning (EF) nr. 258/97 trådte i kraft. Af den grund anses Nangai-nødder ikke for at være et nyt levnedsmiddel i den betydning, der er anvendt i forordning (EF) nr. 258/97.

(7) Da det ikke er påvist, at produktet opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 1, i forordningen, bør det ikke markedsføres i Fællesskabet.

(8) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med den udtalelse, som Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler har afgivet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.01.2001
Anvendelsesdato i EU
29.01.2001

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet