Felles europeisk forskningssatsing på kulturarv og global forandring

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2010/238/EU av 26. april 2010 om initiativet til felles programmering av forskningsinnsatsen "Kulturarv og global forandring: en ny utfordring for Europa"

Siste nytt

Rådskonklusjoner vedtatt 12.10.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) Kulturarven, jf. UNESCO's konventioner om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv og til beskyttelse af den immaterielle kulturarv, er en meget skrøbelig arv, der udsættes for flere forskellige risici som følge af aldring, skadelige miljøforhold og pres fra menneskets side.

(2) For de fleste europæiske borgere er kulturarven af enestående og uerstattelig betydning såvel materielt i form af historiske bygninger, samlinger, steder og flytbare genstande som immaterielt i form af bl.a. historie, fælles hukommelse og identitet.

(3) Den samlede indvirkning af klimaændringerne, andre miljøændringer, menneskets aktiviteter og sikkerhedsrisici udgør en trussel mod den europæiske kulturarv. Navnlig klimaændringerne kan medføre uoprettelige skader på eller tab af kulturarv som følge af disse aktivers skrøbelighed og alder. Desuden udgør katastrofer og sikkerhedsrisici en trussel mod kulturarvens fysiske funktion som symboler og ikoner på europæiske byer og steder.

(4) Med henblik på at forhindre, at disse kombinerede trusler mod Europas kulturarv forårsager uoprettelig skade, er det nødvendigt at iværksætte fælles foranstaltninger.

(5) På sit møde den 3. december 2009 anerkendte Rådet (Konkurrenceevne) »Kulturarv, klimaændringer og sikkerhed« (titlen blev senere ændret til »Kulturarv og global forandring: en ny udfordring for Europa«) som et område, hvor fælles programmering ville skabe stor merværdi for medlemsstaternes nuværende opsplittede forskningsindsats. Rådets konklusioner omfatter derfor en anerkendelse af nødvendigheden af at lancere et initiativ til fælles programmering af dette område og en opfordring til Kommissionen om at bidrage til udarbejdelsen heraf. Rådet bekræftede ligeledes, at fælles programmering er en proces, som medlemsstaterne styrer, og at Kommissionen fungerer som formidler.

(6) Fælles programmering af forskning i kulturarv og globale forandringer vil gøre det muligt at koordinere forskningen på dette område og bidrage væsentligt til udviklingen af et fuldt operationelt europæisk forskningsområde for bevaring af kulturarv samt styrke Europas førende position og konkurrenceevne på dette område.

(7) For at nå de mål, der opstilles i denne henstilling, bør medlemsstaterne samarbejde med Kommissionen om at undersøge mulige initiativer fra Kommissionens side med henblik på at bistå medlemsstaterne med at opstille og gennemføre den strategiske forskningsdagsorden.

(8) For at gøre det muligt for Kommissionen at aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet bør medlemsstaterne jævnligt aflægge rapport til Kommissionen om, hvordan gennemførelsen af dette initiativ til fælles programmering skrider frem.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.04.2010
Anvendelsesdato i EU
18.05.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet