EUs miljømerke for campingplasser: forlengelse av gyldighetsperioden

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/276/EF av 17. mars 2008 om endring av vedtak 2005/338/EF når det gjelder gyldigheten av miljøkriterierne for tildeling av Fellesskapets miljømerke til campingplasser

Commission Decision 2008/276/EC of 17 March 2008 amending Decision 2005/338/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to campsite service

Siste nytt

EØS-komitevedtak 26.9.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Barne og likestillingsdepartementets bakgrunnsnotat - september 2008

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2008/276/EF omhandler forlengelse av gyldighetstiden for tidligere vedtak angående miljømerking av campingplasser.

Det er nylig igangsatt revisjons av kriteriene for campingplasstjenester, og nye kriterier vil sannsynligvis foreligge i løpet av 2009.

Merknader
EUs miljømerkeordning ”Blomsten” er frivillig, i likhet med den nordiske miljømerkeordningen ”Svanen”.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking i Norge vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Barne- og likestillingsdepartementet slutter seg til denne vurderingen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.03.2008
Anvendelsesdato i EU
18.04.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 30.1.2014, p. 153-154
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.09.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.09.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.09.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Anvendes fra i Norge
27.09.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0276
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro