EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: utfyllende bestemmelser om klassifiseringssystemet

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852 ved fastsettelse av tekniske screeningkriterier for å bestemme vilkårene for at en økonomisk aktivitet kvalifiserer for i vesentlig grad å bidra til å redusere eller tilpasse seg klimaendringene, og for å avgjøre om den økonomiske aktiviteten ikke forårsaker vesentlig skade for noen av de andre miljømålene

(In preparation) (Draft) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 26.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 20.11.2020)

Sustainable Finance and Taxonomy: Commission launches public consultation on criteria defining environmentally sustainable activities

The European Commission has today launched a public consultation on the first two sets of criteria for determining which economic activities can qualify as environmentally sustainable, under the EU's Taxonomy. The EU's Taxonomy Regulation, which entered into force on 12 July 2020, will help create the world's first-ever “green list” – a classification system for sustainable economic activities – that will create a common language that investors and businesses can use when investing in projects and economic activities that have a substantial positive impact on the climate and the environment.

As part of the Taxonomy Regulation, the Commission was tasked with coming forward with technical screening criteria (through ‘delegated acts') to develop the taxonomy further.

The first two sets of criteria have today been published in a draft delegated act, which is now open for feedback. It concerns those activities that substantially contribute to climate change mitigation or climate change adaptation. The activities and criteria are based on the recommendations of the Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG) published in March 2020, which represented an excellent basis for the Commission's work. Mairead McGuinness, Commissioner for Financial Services, Financial Stability and Capital Markets Union, said: “The EU's Taxonomy Regulation is a key piece of legislation that is central to the European Green Deal. It will be instrumental in channeling investment to green and sustainable projects. By contributing to this public consultation, you can have your say on the development of these rules.”

The public consultation will run for four weeks. The Commission will consider the feedback received before finalising the adoption of the delegated act. It will then be subject to scrutiny by the European Parliament and the Council and will apply from 1 January 2022. The draft texts of the delegated acts published for public consultation are available online.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
20.11.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Annen informasjon