Endring av terkselverdiene for offentlige anskaffelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1422/2007 av 4. desember 2007 om endring av terskelverdiene i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF

Commission Regulation (EC) No 1422/2007 of 4 December 2007 amending Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council in respect of their application thresholds for the procedures for the award of contracts

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Fornyings- og administrasjonsdepartementets bakgrunnsnotat

Formålet med forordningen er å endre terskelverdiene i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/E. EU er medlem i GPA (Government Procurement Agreement – WTO-avtalen om offentlige anskaffelser). EU er gjennom denne avtalen forpliktet til å revidere terskelverdien for anvendelsen av anskaffelsesdirektivene annet hvert år basert på valutakursutviklingen mellom valutaene i EU og XDR (IMF spesielle trekkrettigheter).

Merknader
De endrede terskelverdiene vil bli gjennomført i forskrift om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften.

Sakkyndige instanser merknader
Fornyings- og administrasjonsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.12.2007
Anvendelsesdato i EU
01.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 21.6.2012, p. 448-449
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.03.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.03.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.03.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.02.2008
Anvendes fra i Norge
01.03.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1422
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro