Endring av energidirektiver på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

Tittel

Rådsdirektiv 2006/108/EF av 20. november 2006 om endring av direktiv 90/377/EØF og 2001/77/EF vedrørende energi på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

Council Directive 2006/108/EC of 20 November 2006 adapting Directives 90/377/EEC and 2001/77/EC in the field of energy, by reason of the accession of Bulgaria and Romania

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.11.2006
Hjemmel eller endrer

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.10.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.10.2007

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0108
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro