Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): krav til ytelse

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om fastsettelse av krav til yteevne av Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse

(Draft) Commission Implementing Decision laying down performance requirements of the European Travel Information and Authorisation System

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.1.2021

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) Regulation (EU) 2018/1240 establishes the European Travel Information and Authorisation System (ETIAS), applicable to visa-exempt third-country nationals seeking to enter into the territory of the Member States.

(2) The operation of ETIAS requires the development and technical implementation of the ETIAS.

(3) It is necessary to lay down detailed rules on performance requirements, including the performance of systems which ETIAS will access and which are not operated by the European Agency for the development and operations of large-scale IT system (eu-LISA).

(4) In accordance with Articles 1 and 2 of Protocol No 22 on the position of Denmark, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, Denmark did not take part in the adoption of Regulation (EU) 2018/1240 and is not bound by it or subject to its application. However, given that Regulation (EU) 2018/1240 builds upon the Schengen acquis, Denmark notified on 21 December 2018, in accordance with Article 4 of that Protocol, its decision to implement Regulation (EU) 2018/1240 in its national law.

(5) This Decision constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis in which Ireland does not take part, in accordance with Council Decision 2002/192/EC ; Ireland is therefore not taking part in the adoption of this Decision and is not bound by it or subject to its application.

(6) This Decision constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis in which the United Kingdom does not take part, in accordance with Council Decision 2000/365/EC ; the United Kingdom is therefore not taking part in the adoption of this Decision and is not bound by it or subject to its application.

(7) As regards Iceland and Norway, this Decision constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latter's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis , which fall within the area referred to in Article 1, point A of Council Decision 1999/437/EC .

(8) As regards Switzerland, this Decision constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis , which fall within the area referred to in Article 1, point A of Council Decision 1999/437/EC, read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/146/EC .

(9) As regards Liechtenstein, this Decision constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis within the meaning of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis which fall within the area referred to in Article 1, point A of Council Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2011/350/EU .

(10) As regards Cyprus, Bulgaria and Romania and Croatia, this Decision constitutes an act building upon, or otherwise relating to, the Schengen acquis within, respectively, the meaning of Article 3(1) of the 2003 Act of Accession, Article 4(1) of the 2005 Act of Accession and Article 4(1) of the 2011 Act of Accession.

(11) The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 42(1) of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council and delivered an opinion on 4 September 2020.

(12) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Smart Borders Committee (ETIAS)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet